MTÜ EDU VALEM alustas oma tegevust septembrist 1991a.nagu VK Eragümnaasium. Eragümnaasium alustas tööd Tallinna tuntud pedagoogi Vladimir Kornienko juhtimisel.

MTÜ Edu Valem Tegevusala

Edu Valem Erakool

Meie prioriteediks on õppemotivatsiooni kujundamine, sest motivatsioon   on tegevuse allikas ja õpilase  isiksuse üheks arengu taseme näitajaks.

Just nooremas koolieas on väga tähtis arendada lapse huvi õppimise vastu ja oskust õppida.

Õppetöö peab tooma  rõõmu ning soovi ikka ja jälle  saada teada midagi uut. Sellest sõltub, kas õpilase silmades hakkab särama õppimissäde või mitte.

Edu Valem Lasteaed

Edu Valem – lõbus lasteaed armsatele lastele ja hoolivatele lapsevanematele.

Millega me tegeleme? Eelkõige loome armastava ja kasulike tegevuste keskkonna, mis aitavad  igal lapsel avada oma andekus ning saada uusi teadmisi.

Me armastame ja oskame töötada, rõõmuga valmistume õppetööks, hindame individuaalsust ja hoolega suhtume oma kasvandikesse.

Edu Valem Beebikool

Организованное питание, прогулки, разумно организованный отдых, занятия в кружках по выбору в свободное время, самостоятельное выполнение домашних заданий, занятия спортом .